Kourgane
 Connexion  
Les Royaumes Barbares
(496 - 774)
.
Gobelet apode 5-7ème siècle
Gobelet apode 5-7ème siècle
45,00   PROMO 40,50
Bol Wisigoth
Bol Wisigoth
35,00   PROMO 31,50
Petit gobelet 6e s
Petit gobelet 6e s
19,00   PROMO 17,10
Stock = 0Bouteille 6e s
Bouteille 6e s
30,00   PROMO 27,00
Gobelet type Snartemo 6ème s
Gobelet type Snartemo 6ème s
42,00   PROMO 37,80
Bol avec décor filé 6ème s
Bol avec décor filé 6ème s
35,00   PROMO 31,50
Verre bancal optic 6-9e s
Verre bancal optic 6-9e s
15,00   PROMO 13,50
Stock = 0Verre bancal ou apode 6-11eme s
Verre bancal ou apode 6-11eme s
15,00   PROMO 13,50
Voir le menu "Les Services"
Verre bancal avec décor filé bleu 6-11e
Verre bancal avec décor filé bleu 6-11e
20,00   PROMO 18,00
Voir le menu "Les Services"
Bol à décor 6 - 7ème siècle
Bol à décor 6 - 7ème siècle
30,00   PROMO 27,00
Bol mérovingien 6 - 7ème siècle
Bol mérovingien 6 - 7ème siècle
25,00   PROMO 22,50
Corne à boire Lombarde 6-7eme s
Corne à boire Lombarde 6-7eme s
54,00   PROMO 48,60
Gobelet apode 6 - 9ème s
Gobelet apode 6 - 9ème s
15,00   PROMO 13,50
Grand verre à trompes 6ème s
Grand verre à trompes 6ème s
70,00   PROMO 63,00
Petit verre à trompes
Petit verre à trompes
40,00   PROMO 38,00
Verre à trompes 6ème s
Verre à trompes 6ème s
40,00   PROMO 36,00
Stock = 0Verre à trompes 6ème s
Verre à trompes 6ème s
40,00   PROMO 36,00
Verre à trompes 6ème s
Verre à trompes 6ème s
50,00   PROMO 45,00
Verre à trompes 6ème s
Verre à trompes 6ème s
40,00   PROMO 36,00
Verre à trompes 6ème s
Verre à trompes 6ème s
50,00   PROMO 45,00
Verre à trompe 6ème s
Verre à trompe 6ème s
88,00   PROMO 79,20
Verre à trompes bleu 6eme s
Verre à trompes bleu 6eme s
85,00   PROMO 76,50
Stock = 0Verre à trompes 6eme s
Verre à trompes 6eme s
78,00   PROMO 70,20
Remise de 40%
Stock = 0Verre à trompes bleu 7ème s
Verre à trompes bleu 7ème s
75,00   PROMO 67,50
Gobelet 7ème s
Gobelet 7ème s
35,00   PROMO 31,50
Gobelet 7e s
Gobelet 7e s
29,00   PROMO 26,10
Verre Lombard 7e s
Verre Lombard 7e s
29,00   PROMO 26,10
Stock = 0Corne Lombarde 7ème s
Corne Lombarde 7ème s
54,00   PROMO 48,60
Bol bleu avec décor filé 7ème s
Bol bleu avec décor filé 7ème s
32,00   PROMO 28,80
Lampe 8 - 9ème siècle
Lampe 8 - 9ème siècle
20,00   PROMO 18,00