Kourgane
 Connexion  
Les Royaumes Barbares
(496 - 774)
.
Stock = 0Gobelet apode 5-7ème siècle
Gobelet apode 5-7ème siècle
52,00
Petit gobelet 6e s
Petit gobelet 6e s
25,00
Bouteille 6e s
Bouteille 6e s
35,00
Stock = 0Gobelet type Snartemo 6ème s
Gobelet type Snartemo 6ème s
45,00
Stock = 0Bol avec décor filé 6ème s
Bol avec décor filé 6ème s
37,00
Stock = 0Verre bancal optic 6-9e s
Verre bancal optic 6-9e s
15,00
Stock = 0Verre bancal ou apode 6-11eme s
Verre bancal ou apode 6-11eme s
17,00
Stock = 0Verre bancal avec décor filé bleu 6-11e
Verre bancal avec décor filé bleu 6-11e
22,00
Stock = 0Bol à décor 6 - 7ème siècle
Bol à décor 6 - 7ème siècle
35,00
Bol mérovingien 6 - 7ème siècle
Bol mérovingien 6 - 7ème siècle
30,00
Stock = 0Gobelet apode 6 - 9ème s
Gobelet apode 6 - 9ème s
15,00
Stock = 0Grand verre à trompes 6ème s
Grand verre à trompes 6ème s
88,00
Petit verre à trompes
Petit verre à trompes
45,00
Verre à trompes 6ème s
Verre à trompes 6ème s
40,00
Verre à trompes 6ème s
Verre à trompes 6ème s
58,00
Stock = 0Verre à trompes 6ème s
Verre à trompes 6ème s
40,00
Stock = 0Verre à trompes 6ème s
Verre à trompes 6ème s
55,00
Verre à trompe 6ème s
Verre à trompe 6ème s
90,00
Verre à trompes bleu 6eme s
Verre à trompes bleu 6eme s
88,00
Verre à trompes 6eme s
Verre à trompes 6eme s
88,00
Stock = 0Verre à trompes bleu 7ème s
Verre à trompes bleu 7ème s
75,00
Stock = 0Gobelet 7ème s
Gobelet 7ème s
45,00
Gobelet 7e s
Gobelet 7e s
32,00
Verre Lombard 7e s
Verre Lombard 7e s
32,00
Bol bleu avec décor filé 7ème s
Bol bleu avec décor filé 7ème s
35,00
Lampe 8 - 9ème siècle
Lampe 8 - 9ème siècle
20,00