Kourgane
 Connexion  
Les Royaumes Barbares
(496 - 774)
.
Gobelet apode 5-7ème siècle
Gobelet apode 5-7ème siècle
45,00
Bol Wisigoth
Bol Wisigoth
35,00
Petit gobelet 6e s
Petit gobelet 6e s
19,00   PROMO 16,15
Stock = 0Bouteille 6e s
Bouteille 6e s
30,00   PROMO 25,50
Gobelet type Snartemo 6ème s
Gobelet type Snartemo 6ème s
42,00
Bol avec décor filé 6ème s
Bol avec décor filé 6ème s
35,00
Verre bancal optic 6-9e s
Verre bancal optic 6-9e s
15,00   PROMO 12,75
Verre bancal ou apode 6-11eme s
Verre bancal ou apode 6-11eme s
15,00   PROMO 12,00
Voir le menu "Les Services"
Verre bancal avec décor filé bleu 6-11e
Verre bancal avec décor filé bleu 6-11e
20,00   PROMO 16,00
Voir le menu "Les Services"
Bol à décor 6 - 7ème siècle
Bol à décor 6 - 7ème siècle
30,00   PROMO 24,00
Stock = 0Bol mérovingien 6 - 7ème siècle
Bol mérovingien 6 - 7ème siècle
25,00   PROMO 21,25
Stock = 0Corne à boire Lombarde 6-7eme s
Corne à boire Lombarde 6-7eme s
54,00   PROMO 45,90
Gobelet apode 6 - 9ème s
Gobelet apode 6 - 9ème s
15,00   PROMO 12,75
Grand verre à trompes 6ème s
Grand verre à trompes 6ème s
70,00
Stock = 0Petit verre à trompes
Petit verre à trompes
40,00
Verre à trompes 6ème s
Verre à trompes 6ème s
40,00   PROMO 32,00
Stock = 0Verre à trompes 6ème s
Verre à trompes 6ème s
40,00   PROMO 32,00
Stock = 0Verre à trompes 6ème s
Verre à trompes 6ème s
50,00   PROMO 40,00
Stock = 0Verre à trompes 6ème s
Verre à trompes 6ème s
40,00   PROMO 24,00
Remise 40%
Stock = 0Verre à trompes 6ème s
Verre à trompes 6ème s
50,00   PROMO 27,50
Remise 45%
Stock = 0Verre à trompe 6ème s
Verre à trompe 6ème s
85,00   PROMO 72,25
Verre à trompes bleu 6eme s
Verre à trompes bleu 6eme s
85,00   PROMO 72,25
Stock = 0Verre à trompes 6eme s
Verre à trompes 6eme s
78,00   PROMO 46,80
Remise de 40%
Verre à trompes bleu 7ème s
Verre à trompes bleu 7ème s
75,00
Gobelet 7ème s
Gobelet 7ème s
35,00   PROMO 28,00
Gobelet 7e s
Gobelet 7e s
29,00   PROMO 24,65
Stock = 0Verre Lombard 7e s
Verre Lombard 7e s
29,00   PROMO 24,65
Stock = 0Corne Lombarde 7ème s
Corne Lombarde 7ème s
54,00   PROMO 45,90
Bol bleu avec décor filé 7ème s
Bol bleu avec décor filé 7ème s
32,00   PROMO 27,20
Lampe 8 - 9ème siècle
Lampe 8 - 9ème siècle
20,00   PROMO 16,00